آجر قزاقی بنفش
دی ۳, ۱۳۹۶
نمایشگاه سال ۹۲
آذر ۱۹, ۱۳۹۶