ویژگی ها

ویژگی های آجر قزاقی سپند نسبت به آجر های معمولی

1- بدون شوره
2- فاقد آلوئک
3- رنگ طبیعی و ثابت
4- مقاوم در برابر یخبندان
5- مقاوم در برابر حرارت

6- مقاوم در برابر فشار
7- دوام و پایداری
8- پختگی کامل، که نشان آن صدای زندگی است.
9- خاک مرغوب، که شامل سیلیس، اکسید آهن، اکسید آلومینیوم، فسفات و کلسیم می باشد.

نتایج آزمایشات انجام شده طبق استاندارد

مقاوم در برابر یخبندان

اگر آجری پس از 50 بار آزمایش کمتر از 3% افت وزنی داشته باشد، آن آجر در برابر یخبندان مقاوم است.

مشخصات نمونهوزن اولیه grوزن ثانویه grمیزان افت وزنی %
آجر قزاقی سپند248024431/49 %


دوام و پایداری

اگر جذب آب بیش از 30% باشد با استفاده از این آجر در نما، به علت در تماس بودن آن با سرما باعث یخ زدگی آب و ازدیاد حجم آب در حالت انجماد آجر به تدریج باعث متلاشی شدن آن میشود.

مشخصات نمونهوزن اشباع grوزن خشک grدرصد جذب آب
آجر قزاقی سپند2135180518/3%


مقاوم در برابر فشار

حداقل مقاومت فشاری آجر نباید از 80kg/cm کمتر باشد و میانگین آنها نیز از 100kg/cm کمتر باشد.

مشخصات نمونهطول cmعرض cmارتفاع cmوزن اولیه grوزن مخصوص gr/cm2بارگسیختگی kgمقاومت فشاری gr/cm2
آجر قزاقی سپند19/69/85/818051/64036600193