محصولات جدید

لیست قیمت محصولات جدید

1- بدون شوره
2- فاقد آلوئک
3- رنگ طبیعی و ثابت
4- مقاوم در برابر یخبندان
5- مقاوم در برابر حرارت

6- مقاوم در برابر فشار
7- دوام و پایداری
8- پختگی کامل، که نشان آن صدای زندگی است.
9- خاک مرغوب، که شامل سیلیس، اکسید آهن، اکسید آلومینیوم، فسفات و کلسیم می باشد.